Quảng cáo Vidatox Plus
Quảng cáo Nano Curcumin

Quản lý nhà thuốc

Những nhầm tưởng về phần mềm quản lý nhà thuốc

Những nhầm tưởng về phần mềm quản lý nhà thuốc

Ngày đăng: 26/04/2017

Phầm mềm có thể làm được mọi việc Bạn thấy các nhà cung cấp nói nhiều về tính năng phần mềm như quản lý kho, kiểm soát giá cả, kiểm kê, lên báo cáo doanh thu, lỗ/lãi, công nợ vv… Bạn còn muốn phần mềm còn làm được nhiều việc khác hơn thế nữa như nhận diện hàng hóa nào thuộc cửa hàng để tránh việc tuồn hàng từ ngoài vào, ngăn chặn nhân viên gian dối dẫn tới trộm cắp vv… Đó có thể là những mong muốn chính đáng. Nhưng đó là sự kỳ vọng quá cao và sai mục đích sử dụng của phần mềm. Thực tế, phầ

Khách hàng

Banner centerKarofiAoSmith
top