Quảng cáo Vidatox Plus
Quảng cáo Nano Curcumin

TBYT bệnh viện

Lò đốt rác thải y tế chạy bằng điện

Lò đốt rác thải y tế chạy bằng điện

Toàn Quốc | 556 lượt xem | Đăng 06/09/2016

Tủ Hút Khí Độc Dùng Trong Phòng Thí Nghiệm

Tủ Hút Khí Độc Dùng Trong Phòng Thí Nghiệm

Toàn Quốc | 543 lượt xem | Đăng 05/09/2016

Bồn Rửa Tay Tiệt Trùng 1,2,3 Vòi

Bồn Rửa Tay Tiệt Trùng 1,2,3 Vòi

Toàn Quốc | 553 lượt xem | Đăng 05/09/2016

Bộ ủ sử dụng cho máy sinh hóa

Bộ ủ sử dụng cho máy sinh hóa

Toàn Quốc | 552 lượt xem | Đăng 05/09/2016

Lò đốt rác thải y tế chạy bằng điện

Lò đốt rác thải y tế chạy bằng điện

Toàn Quốc | 538 lượt xem | Đăng 05/09/2016

Tủ an toàn sinh học cấp II

Tủ an toàn sinh học cấp II

Toàn Quốc | 660 lượt xem | Đăng 31/08/2016

Hộp đầu giường khí y tế

Hộp đầu giường khí y tế

Toàn Quốc | 605 lượt xem | Đăng 31/08/2016

Bồn Rửa Tay Tiệt Trùng 1,2,3 Vòi

Bồn Rửa Tay Tiệt Trùng 1,2,3 Vòi

Toàn Quốc | 596 lượt xem | Đăng 31/08/2016

Tủ Hút Khí Độc Dùng Trong Phòng Thí Nghiệm

Tủ Hút Khí Độc Dùng Trong Phòng Thí Nghiệm

Toàn Quốc | 599 lượt xem | Đăng 31/08/2016

Lò đốt rác thải y tế chạy bằng điện

Lò đốt rác thải y tế chạy bằng điện

Toàn Quốc | 599 lượt xem | Đăng 31/08/2016

Máy miễn dịch - dùng trong xét nghiệm y khoa

Máy miễn dịch - dùng trong xét nghiệm y khoa

Toàn Quốc | 624 lượt xem | Đăng 28/08/2016

Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động Mindray BC-3200 giá cạnh tranh

Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động Mindray BC-3200 giá cạnh tranh

Toàn Quốc | 619 lượt xem | Đăng 26/08/2016

Bộ ủ sử dụng cho máy sinh hóa

Bộ ủ sử dụng cho máy sinh hóa

Toàn Quốc | 560 lượt xem | Đăng 26/08/2016

Máy xét nghiệm huyết học tự động Advia 360

Máy xét nghiệm huyết học tự động Advia 360

Toàn Quốc | 549 lượt xem | Đăng 26/08/2016

Bồn Rửa Tay Tiệt Trùng 1,2,3 Vòi

Bồn Rửa Tay Tiệt Trùng 1,2,3 Vòi

Toàn Quốc | 555 lượt xem | Đăng 26/08/2016

Tủ Hút Khí Độc Dùng Trong Phòng Thí Nghiệm

Tủ Hút Khí Độc Dùng Trong Phòng Thí Nghiệm

Toàn Quốc | 547 lượt xem | Đăng 26/08/2016

Tủ Hút Khí Độc Dùng Trong Phòng Thí Nghiệm

Tủ Hút Khí Độc Dùng Trong Phòng Thí Nghiệm

Toàn Quốc | 598 lượt xem | Đăng 22/08/2016

Bồn Rửa Tay Tiệt Trùng 1,2,3 Vòi

Bồn Rửa Tay Tiệt Trùng 1,2,3 Vòi

Toàn Quốc | 606 lượt xem | Đăng 22/08/2016

Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động Mindray BC-3200 giá cạnh tranh

Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động Mindray BC-3200 giá cạnh tranh

Toàn Quốc | 592 lượt xem | Đăng 22/08/2016

Máy xét nghiệm huyết học tự động Advia 360

Máy xét nghiệm huyết học tự động Advia 360

Toàn Quốc | 566 lượt xem | Đăng 22/08/2016

Máy xét nghiệm huyết học tự động Advia 360

Máy xét nghiệm huyết học tự động Advia 360

Toàn Quốc | 611 lượt xem | Đăng 20/08/2016

Máy xét nghiệm huyết học tự động Advia 360

Máy xét nghiệm huyết học tự động Advia 360

Toàn Quốc | 562 lượt xem | Đăng 20/08/2016

Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động Mindray BC-3200 giá cạnh tranh

Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động Mindray BC-3200 giá cạnh tranh

Toàn Quốc | 557 lượt xem | Đăng 20/08/2016

Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động Mindray BC-3200 giá cạnh tranh

Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động Mindray BC-3200 giá cạnh tranh

Toàn Quốc | 644 lượt xem | Đăng 16/08/2016

Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động Mindray BC-3200 giá cạnh tranh

Máy Phân Tích Huyết Học Tự Động Mindray BC-3200 giá cạnh tranh

Toàn Quốc | 593 lượt xem | Đăng 16/08/2016

Máy xét nghiệm huyết học tự động Advia 360

Máy xét nghiệm huyết học tự động Advia 360

Toàn Quốc | 592 lượt xem | Đăng 16/08/2016

Khách hàng

Banner centerKarofiAoSmith
top