Quảng cáo Vidatox Plus
Quảng cáo Nano Curcumin

Thiết bị y tế

Sửa chữa máy nội soi ống mềm Fujinon, Olympus ,Pentax

Sửa chữa máy nội soi ống mềm Fujinon, Olympus ,Pentax

Toàn Quốc | 3903 lượt xem | Đăng 11/07/2018

Sửa chữa máy nội soi.

Sửa chữa máy nội soi.

Toàn Quốc | 3433 lượt xem | Đăng 11/07/2018

Bóng đèn xenon 100W, 150W,175W, 180W,300W...

Bóng đèn xenon 100W, 150W,175W, 180W,300W...

Toàn Quốc | 3980 lượt xem | Đăng 11/07/2018

Hệ thống hỗ trợ tiệt trùng máy nội soi Olympus, pentax , fujinon...

Hệ thống hỗ trợ tiệt trùng máy nội soi Olympus, pentax , fujinon...

Toàn Quốc | 239 lượt xem | Đăng 11/07/2018

Bóng đèn xenon 100W, 150W,175W, 180W,300W...

Bóng đèn xenon 100W, 150W,175W, 180W,300W...

Toàn Quốc | 3410 lượt xem | Đăng 11/07/2018

Bóng đèn xenon 100W, 150W,175W, 180W,300W...

Bóng đèn xenon 100W, 150W,175W, 180W,300W...

Toàn Quốc | 3891 lượt xem | Đăng 11/07/2018

Chứng chỉ AN TOÀN LEO CAO-0976322302

Chứng chỉ AN TOÀN LEO CAO-0976322302

Toàn Quốc | 3349 lượt xem | Đăng 04/07/2018

Máy xay thuốc bắc, máy xay nguyên liệu

Máy xay thuốc bắc, máy xay nguyên liệu

Hà Nội | 14 lượt xem | Đăng 03/07/2018

Thùng rác y tế 15l, 20l, 120l, 240l,thùng rác bệnh viện

Thùng rác y tế 15l, 20l, 120l, 240l,thùng rác bệnh viện

Toàn Quốc | 1879 lượt xem | Đăng 18/06/2018

Thùng rác y tế 120l, thùng rác y tế 20l,thùng rác y tế màu vàng

Thùng rác y tế 120l, thùng rác y tế 20l,thùng rác y tế màu vàng

Toàn Quốc | 1832 lượt xem | Đăng 18/06/2018

Chứng chỉ SƯ PHẠM, SƯ PHẠM NGHỀ-0976322302

Chứng chỉ SƯ PHẠM, SƯ PHẠM NGHỀ-0976322302

Toàn Quốc | 3654 lượt xem | Đăng 07/06/2018

Khách hàng

Banner centerKarofiAoSmith
top