Quảng cáo Vidatox Plus
Quảng cáo Nano Curcumin

Thiết bị y tế

Máy từ trường điều trị để bàn, máy từ trường điều trị

Máy từ trường điều trị để bàn, máy từ trường điều trị

Toàn Quốc | 889 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Máy siêu âm điều trị đa tần 1 đầu phát

Máy siêu âm điều trị đa tần 1 đầu phát

Toàn Quốc | 217 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Tủ sấy Paraffin 20 Khay, Tủ sấy paraffin 40 Khay

Tủ sấy Paraffin 20 Khay, Tủ sấy paraffin 40 Khay

Toàn Quốc | 955 lượt xem | Đăng 12/03/2019

MÁY LASER ĐIỀU TRỊ, MÁY ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER

MÁY LASER ĐIỀU TRỊ, MÁY ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER

Toàn Quốc | 842 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Buồng điều trị oxy cao áp Thổ Nhĩ Kỳ, Buồng oxy cao áp

Buồng điều trị oxy cao áp Thổ Nhĩ Kỳ, Buồng oxy cao áp

Toàn Quốc | 859 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Máy điện xung điện phân, Máy điện trị liệu

Máy điện xung điện phân, Máy điện trị liệu

Toàn Quốc | 887 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Buồng điều trị oxy cao áp Hàn quốc, Buồng oxy cao áp

Buồng điều trị oxy cao áp Hàn quốc, Buồng oxy cao áp

Toàn Quốc | 902 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Tủ sấy Paraffin 20 Khay/ Tủ sấy paraffin 40 Khay

Tủ sấy Paraffin 20 Khay/ Tủ sấy paraffin 40 Khay

Toàn Quốc | 838 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Bồn thủy trị liệu toàn thân - xuất xứ: slovakia

Bồn thủy trị liệu toàn thân - xuất xứ: slovakia

Toàn Quốc | 857 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Máy điều trị sóng xung kích kết hợp nhiệt lạnh

Máy điều trị sóng xung kích kết hợp nhiệt lạnh

Toàn Quốc | 920 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Máy laser điều trị 25mw, máy điều trị bằng laser

Máy laser điều trị 25mw, máy điều trị bằng laser

Toàn Quốc | 859 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Bồn đun parafin 27,8l, Bồn đun paraffin 55,6l, Bồn nấu paraffin

Bồn đun parafin 27,8l, Bồn đun paraffin 55,6l, Bồn nấu paraffin

Toàn Quốc | 856 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Bồn đun parafin 27,8l, Bồn đun paraffin 55,6l, Bồn nấu paraffin

Bồn đun parafin 27,8l, Bồn đun paraffin 55,6l, Bồn nấu paraffin

Toàn Quốc | 935 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Máy điện châm đa năng 6 kênh Jiajian, máy châm cứu dò huyệt 6 kênh

Máy điện châm đa năng 6 kênh Jiajian, máy châm cứu dò huyệt 6 kênh

Toàn Quốc | 108 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Máy siêu âm điều trị đa tần 1-3mhz sono one

Máy siêu âm điều trị đa tần 1-3mhz sono one

Toàn Quốc | 359 lượt xem | Đăng 12/03/2019

Khách hàng

Banner centerKarofiAoSmith
top